චම්පික කුණු ප්‍රශ්නය විසඳයි

champika-ranawakaකොළඹ නගරයේ එකතු වන කසල, කඳු ලෙස ගොඩගැසීම මේ වනවිට නවතා දමා ඇති බව සාපේක්ෂ සත්‍යකි. කසල එකතු කිරීමට හමුදා සාමාජිකයින් යොදවා ගැනීම ද මේ වනවිට සිදු නොවන බවයි මහනගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක පවසන්නේ.

කසලවලින් විදුලිය නිපදවීමේ ව්‍යාපෘතීන් ආරම්භ කිරීමටත් ද මේ වනවිට කටයුතු කරමින් සිටින බවයි අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක කියා සිටින්නේ.

“රටේම කසළ කළමනාකරණය සඳහා අවසාන නැවතුම් ස්ථානයක් පුත්තලමේ අරුවක්කාලූවේ සැලසුම් කරනවා” යැයි බදුල්ලේ ඊයේ පැවති උත්සවයකදී රණවක ඇමතිවරයා පැවසීය.

මේ වැනි විට කුණු ගැටළුව නිරාකරණය කිරීම සඳහා දිනපතා රැස්වීමක් පවත්වා ඡයාරූප සංසන්දනාත්මකව පරීක්ෂාකර බලා ඒ අනුව මෙහෙයුම් කටයුතු කිරීම ආරම්භ කොට ඇත.

ඇළ මාර්ග පවීත්‍ර කිරීමේ වගකීමත් අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක වෙත පවරා ඇත. කෙසේ වෙතත් බස්නාහිර පළාතේ කසළ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය අශ්‍රිතව මහ ඇමති වරයා සහ චම්පික අතර මතභේද ඇතිවෙමින් පවතී.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.