දැන් අන්තර්ජාල ගනුදෙනු පහසුයි – ජාතික ගෙවීම් වේදිකාව ක්‍රියාත්මකයි

customsජාතික ගෙවීම් වේදිකාවක් සඳහා අයි. සී. ටී. ඒ හෙවත් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනයෙන් යෝජනා කෙරුණු ආන්දෝලනාත්මක පද්ධතිය වෙනුවට මහ බැංකුවේ අධීක්ෂණය යටතේ ක්‍රියාත්මක ලංකා ක්ලීයර් ආයතනය හරහා යෝජනා කෙරුණු ගෙවීම් වේදිකාව හෙට සිට ක්‍රියාත්මක කරන බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉරාන් වික්‍රමරත්න මහතා පවසා තිබේ.

මෙම නව ක්‍රමය මහ බැංකුව විසින් අධීක්ෂණය කෙරෙන, නීත්‍යානුකූල ක්‍රමවේදයකි. අදාළ නව ක්‍රමය සිකුරාදා සිට ක්‍රියාත්මක කරන බව ශ්‍රී ලංකා රේගුව ද තහවුරු කළේ ය.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.