නුවර අධිවේගය රත්තරනින්ද ?

nuwara-expressway

ලෝකයේ මිළ අධිකතම මහාමාර්ග ඇති රටවල් අතරට ශ්‍රී ලංකාව එක්ව සිටී. රාජපක්ෂ සමයේ කිලෝ මීටරයක් සඳහා ඩොලර් මිලියන3.72 ක සාමාන්‍යයක් වාර්තා වූ අතර ඒ සමයේදී මේ මිලට පාරවල් රත්තරනින් හැදිය හැකි බව පෙන්වා දුන්නේ චම්පික රණවකයි.

දැන් නුවර අධිවේගී මාර්ගයේ එඬේරමුල්ල සිට අඹේපුස්ස දක්වාවූ කොටස සඳහා කිලෝ මීටරයක් සඳහා රුපියල් බිලීයන 4.3 ක් පමණ වැය වෙතැයි ගණන් බලා තිබේ. ටෙන්ඩර් කැඳවීමකින් තොරව චීනයේ CMC සමාගම වෙත මෙම කොන්ත්‍රාත්තුව ලබාදී ඇත. ටෙන්ඩර් කැඳවීමකින් තොරව අධිවේගී මාර්ග සඳහා කොන්ත්‍රාත්තු ලබාදීමෙන් මුළු වියදම සියයට පහකින් පමණ වැඩිවෙන බව ආචාර්ය අමල් කුමාරගේ විසින් මීට පෙර පෙන්වා දී ඇත. මීට පෙර මෙම ඉදිකිරීම වෙනුවෙන් ඇස්තමේන්තු කොට තිබුන මුදලට වඩා ඩොලර් බිලියන12 ක් වැයවෙන බව ගණන් බල තිබේ.

නැකැත්
මහා මාර්ග සංවර්ධන ඇමති ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල පවසා සිටින්නේ නැකැත් නැති නිසා වැඩ ආරම්භ කිරීම කල් දමා ඇති බවයි. මේ පිළිබඳව අදහස්‌ දැක්වූ ඉංජිනේරුවන් පිරිසක් කියා සිටියේ මෙම කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රදානය කළ ආකාරය සහ නිර්මාණ සැලසුම යළිත් පරීක්ෂා කළහොත් සැහෙන තරම් ඉතිරියක් කරගත හැකි බවයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.