මුද්දර පොළ අද (07) සිට ලබන (09) දා දක්වා

muddara-polaශ්‍රී ලංකා තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව හා මුද්දර කාර්යාංශය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන මුද්දර පොළ 2016 අද (07) සිට ලබන (09) දා දක්වා ඩී.ආර්. විජේවර්ධන මාවතේ පිහිටි තැපැල් මූලස්ථාන පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්වෙන බව රජය පවසයි.

මුද්දර පොළ පෙරවරු 9.00 සිට පස්වරු 6.00දක්වා නොමිලේ විවෘතව පවතින බවත්,මෙම ප්‍රදර්ශනය මුද්දර කාර්යාංශයේ හා පුද්ගලික මුද්දර අළෙවිකරුවන්ගේ අළෙවි කුටි රැසකින් සමන්විත වන බවයි රජය වැඩිදුරටත් පවසයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!