ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල නිකුත් කෙරේ

scholarship-exam12016 – 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල මේ වන විට අන්තර්ජාලයට මුදාහැර ඇති අතර, එම ප්‍රතිඵල www.doenets.lk යන වෙබ් අඩවියෙන් ලබාගත හැකිය.

ඔබගේ විභාග ප්‍රතිඵල පරික්ෂා කිරීමේදී නිවැරදි විභාග අංකයම ඇතුලත් කරන්න. වෙනත් විභාග අංකයක් ඇතුලත් කිරීමෙන් වෙනත් අයෙකුගේ නමක් හා ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙනු ඇත. මෙම විභාග ප්‍රතිඵල සම්බන්ධයෙන් ඔබට කිසියම් පැමිණිල්ලක් හෝ විමසීමක් කිරීමට ඇත්නම් ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ පහත සඳහන් දුරකථන අංක අමතන්න.
1911 – පැය 24 පුරා
011 2784208, 011 2784537, 011 3140314, 011 3188350
ෆැක්ස් – 011 2784422
ඊ මේල් [email protected]

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.