අගමැතිගේ දැඩි අධීක්ෂණයට අමාත්‍යංශ කිහිපයක්

ranil123විවිධ අර්බුධ වලට ලක් වී ඇති ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සමාගම , ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය ඇතුළු ආයතන කිහිපයක් අගමැති රනිල් වික්රමසින්ග්හේ මහතාගේ ඍජු අධීක්ෂණයට ලක් කිරීමට තීරණය කර ඇත.

මීට අමතරව තවත් අමාත්‍යංශ කිහිපයක් සහ රාජ්‍ය ආයතන කිහිපයක් අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ අධීක්ෂණයට ලක් කිරීමට පියවර ගෙන ඇත.

මෙම ආයතන දැඩි නිලධාරීවාදයට ලක්වීම හේතුවෙන් ඒවායේ ක්‍රියාකාරිත්වයට බාධා පැමිණීම මෙන්ම ඒවායේ නිලධාරීන් රජයේ වැඩපිළිවෙලට සහයක් නොවන ලෙසින් මන්දගාමී ලෙස කටයුතු කිරීම මෙම පියවරට හේතුව බව සඳහන් වේ.

මීට පෙර මෙවැනි ගැටළු පැවති විදේශ කටයුතු අමාත්යංශය පසුගිය කාලයේ අගමැතිවරයාගේ අධීක්ෂණය යටතේ පැවතීමෙන් තිබු ගැටළු රාශියක් නිරාකරණය කර ගැනීමට හැකි වී තිබේ.

එමෙන්ම විදේශ කටයුතු අමාත්යංශය සතුව පැවති වගකීම් රැසක් සංවර්ධන ක්‍රමෝපාය සහ ජාත්‍යන්තර වෙළඳ කටයුතු අමාත්යංශය යටතට පැවරීම ද එහිදී සිදුවිය.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.