අතුරුදන්වූවන්ගේ කාර්යාලය පිළිබද පනතට එරෙහිව එකාබද්ධ විපක්ෂය නඩු මගට…

Low55-1අතුරුදන් වූවන්ගේ කාර්යාලය පිළිබද පනත සම්මත කරගත් ආකාරය නීති විරෝධී බවත්, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රතිපාදන අවභාවිතා කර සම්මත් කර ගත් මේ පනතේ බල ශූන්‍ය කරන ලෙසත් ඉල්ලා සිටිමින් අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගයකට යෑමට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය තීරණය කර ඇත.

පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ මේ පනත සම්මත කරගනු ලැබුවේ ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ දැඩි විරෝධතාවය නොසලකා හරිමිනි.  අතුරුදන් වූවන්ගේ කාර්යාලය පිහිටුවීම සහ කර්තව්‍ය ඉටු කිරීම පනත් කෙටුම්පත විවාදයට ගැනීමත් පවා මුලසිටම ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ විරෝධයට ලක්විය.

රටක හමුදාව හා ඔවුන් ජාතික ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් කළ ක්‍රියාන්විතයන් පාවා දීම, රටේ ආරක්ෂාව අස්ථාවර කිරීම, ඇතුළු ජාතියම පාවා දෙන මේ පනත රට ව්‍යසනයකට ඇද දමන බව ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ ප්‍රකාශයෙක් පැවසීය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.