අද රේල් පාරවල් 661ක් හරහා යෑම අනාරක්ෂිතයි

gateඅද දින දුම්රිය ගේට්ටු 661ක් අනාරක්ෂිත තත්වයට පත්වේ.ඒ වැටුප් වැඩි කරන ලෙස ඉල්ලමින් අනාරක්‍ෂිත දුම්රිය ගේට්‌ටු ක්‍රියාකරුවන් අද (31 වැනිදා) සිට සිය සේවාවලින් ඉවත්ව සිටීමේ වෘත්තීය සමිති තීරණයක්‌ නිසයි.

අනාරක්‍ෂිත දුම්රිය ගේට්‌ටු ක්‍රියාකරුවන්ගේ සංගමයේ හිටපු ප්‍රධාන ලේකම් නිමල් චන්ද්‍රසිරි මහතා පවසන ආකාරයට දුම්රිය ගේට්‌ටු ක්‍රියාකරුවන් 2061 දෙනකු සිටින අතර ඔවුනට දිනකට ලැබෙන්නේ රුපියල් 250 ක්‌ වැනි වැටුපකි.

මෙම වැටුපද නිසි පරිදි 31 වැනිදා වන විට නොගෙවන බවත් එනිසා සේවයෙන් ඉවත්ව සිටීමේ වෘත්තීය සමිති තීරණයක්‌ ගත් බවත් ඒ මහතා පැවසීය.

තම වැටුප් වැඩිකර සෑම මසකම 31 වැනිදාට පෙර වැටුප් ගෙවන ලෙසත් මෙම වෘත්තීය සමිති ක්‍රියා මාර්ග නිසා යම් අනතුරක්‌ සිදු වුවහොත් එහි වගකීම රජය භාරගත යුතු බවත් ඒ මහතා කියා සිටී.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.