අද සිට ලංකාවේ තැනූ හෙල්මට් තහනම්…

Helmet 2-1වර්ෂ 2015 ජූලි මස 13 වන දින නිකුත් කරන ලද අංක 1923/65 දරණ අතිවිශේෂ ගැසට්පත‍්‍රයට අනුව අද (1)  සිට ශ‍්‍රී ලංකා ප‍්‍රමිතිආයතනයේ අනුමත එස්.එල්.එස් සහතිකය රහිත ආරක්ෂක හිස්වැසුම් ලග තබාගැනීම හෝ විකිණීම තහනම් කිරීමත් සමග ලංකාවේ නිශ්පාදනය කරනු ලබන එකම ආරක්ෂිත හිස් වැස්මක්වත් භාවිතා කිරීමට පාරිභෝගිකයන්ට නොහැකිවන බව  පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැුකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය අග‍්‍රාමාත්‍යවරයාට ලිඛිතව දන්වා සිටී.

හේතුව වී ඇත්තේ මේ වනවිට ලංකාවේ ආරක්ෂිත හිස්වැසුම් අලෙවි කරන කිසිදු ආයතනයක් එස්.එල්.එස් සහතිකය ලබාගෙන නොතිබීම බව ඔවුන් දන්වා සිටී. ප‍්‍රමිති සහතිකය ඉල්ලා ඇති ආයතනවටල ශ‍්‍රී ලංකා ප‍්‍රමිති කාර්යාංශය දන්වා ඇත්තේ අදාල සහතිකය ලබා ගැනීමට කලක් ගතවන බවය.

මෙම හේතුව නිසා අද (6 ) සිට පාරිභෝගිකයිනට මෙරට නිෂ්පාදිත ආරක්ෂක හිස්වැසුම් මිළදී ගැනිමට අවස්ථාවක් නැති අතර මෙරටට ආනයනය කරන ලද ආරක්ෂිත හිස්වැසුම් විශාල මිලක් ගෙවා මිලදී ගැනීමට සිදුවනු ඇති බව පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය පවසයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.