අනධ්‍යන සේවිකාවන්ගෙන් සියයට 10 ක් ලිංගික අතවරවලට ලක්වෙනවලු….

Rape 11පාසල්වල සේවය කරන අනධ්‍යන සේවිකාවන්ගෙන් සියයට 10ක් පමණ විදුහල්පතිවරුන්ගේ හා ප්‍රාදේශීය අධ්‍යාපන බලධාරීන්ගේ ලිංගික අතවර වලට ලක්වන බව අධ්‍යාපන අනධ්‍යන සේවක සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම්  අජිත්.කේ තිලකසිරි සදහන් කරයි.

පාසල් කාලය පස්වරු 1.30 ට අවසන් වුවද අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලය පස්වරු 3.45 තෙක් පාසලේ රඳවා ගන්නා නිසා ඒ කාලය තුළ මේ සේවිකාවන් ලිංගික අඩම් තේට්ටම්වලට ලක්කරන බව ලේකම්වරයා චෝදනා කරයි. ඇතැම් පාසල්වල විදුහල්පතිවරු නිවාඩු කාල වලදීත් අනධ්‍යන සේවිකාවන් සේවයට කැඳවනවා මෙන්ම ඔවුන්ගෙන් සමහරෙක් මෙම සේවිකාවන්ට කොට සායවල් අදින්නට බලපෑම් කරන බවද, සමහර අධ්‍යාපන බලධාරීන්ගේ ලිංගික යෝජනාවලට අකමැතිවන සේවිකාවන්ගේ වැටුප් වර්ධක කප්පාදුකරනවා මෙන්ම දුෂ්කර පළාත්වලට මාරුකර හැරීමට කටයුතු කරන බවද ලේකම්වරයා වැඩිදුරටත් චෝදනා කරයි.

මේ හේතුවෙන් දිවයිනේම වැඩකරන 15000 අධික අනධ්‍යන සේවිකාවන්ගේ සේවා කාලය පිලිබඳ වහාම චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කරන ලෙස ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටින බවත් ඔහු කීවේය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.