අපි මංතීරු ගැලෙව්වේ නෑ

pataliමාබෝල ප‍්‍රදේශයේ ඇවිදින මංතීරුව ඉවත්කරන ලද්දේ තම අමාත්‍යාංශයෙන් නොවන බවත් එය ඉවත් කළ පුද්ගලයින්ම නැවත එය සකස්කරුනු ඇති බවත් බස්නාහිර සංවර්ධන මහානගර අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික මහතා පැවසීය.

මාබෝල ප‍්‍රදේශයේ ඇවිදින මංතීරුව ඉවත් කිරීම සිදු කර ඇත්තේ අප අමාත්‍යාංශය මගින් නොවෙයි. එම මංතීරු ඉවත් කරපු අයම එය නැවත සකස් කිරීමට කටයුතු කරයි. අපි නගර සංවර්ධනයේදී සෑම තීන්දුවක්ම ගන්නේ ජනතාව සමග සිටයි යනුවෙන් ද අමාත්‍යවරයා මෙහිදී පැවසීය.

අපිට ඉල්ලීමක් ආවා ඉඩම් අමාත්‍යාංශයෙන් ඒ ඇවිදින මංතීරුව තිබෙන ඇළ අසලින් පාරක් ඉදිකරන්න අවසර ඉල්ලලා. එයට අපේ ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීමේ මණ්ඩලයෙන් ප‍්‍රතිචාර දක්වලා තිබෙනවා ඒ ඇල සංවර්ධනය කිරීමේ ක්‍රියාවලියට අනගාතයේ අපේ ඒ යන්ත‍්‍ර සූත‍්‍ර යොදා ගැනීමට ඉඩ දෙන පරිද්දෙන් ඒ පාර හැදුවට කමක් නැහැ කියලා. අපි කවුරුවත් කියලා නැහැ ඇවිදින මංතීරු විනාශ කරන්න හෝ එහෙම නැත්නම් වෙනත් ආකාරයකට කටයුතු කරන්න කියලා. මම හිතනවා ඒ මාවත ගලවපු අයම නැවත සකස් කරලා ඒ ජනතාවට ලබාදෙයි කියලා. අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසූයේ කෝට්ටාව නගර සංවර්ධන කටයුතු ආරම්භ කරමින්, බස්නැවතුම්පලෙහි ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කරමින් පැවැති උත්සව සභාව අමතමිනි.

  • අද පුවත්පතෙන් –

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.