අල්ලස් කොමිසම් සභාපති පාගා අරන්-අනුර කුමාර දිසානායක

ANURA-10

අල්ලස් හෝ වංචා දූෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිත් අල්ලස් ගන්නා බවට නැගෙන චෝදනා යටපත් වෙන රටක  සාධාරණත්වය ඉටු වෙතැයි  සිතිය නොහැකි බව

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණු නායක  මහතා රන්න නගරයේ පැවැති ජන හමුවකදී පැවසීය.

 

වංචා දූෂණ විමර්ශන කොමිසමේ සභාපතිට එරෙහිව ජනතා විමුක්ති  පෙරමුණ නැගු   අල්ලස්  චෝදනාව ගැන නිසි පරීක්ෂණයක් නොකළ බව අනුර කුමාර දිසානායක මහතා

හෙළිදරව් කළේය.

‘‘අල්ලස් හෝ වංචා දූෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිට එරෙහිව බරපතල චෝදනාවක් ඉදිරිපත් කළා. කාරයක් ගැන කියවුණා. අපේ රටේ නායකයන් ශිෂ්ට සම්පන්න නම් ඒ සභාපති තාවකාලිකව ඉවත් කර පරික්ෂණයක් කරන්න තිබුණා. එහෙම කළේ නෑ. එහි තේරුම අල්ලස දූෂණය නැති කිරීමට හැබෑ ඕනෑ කමක් නැති බවයි‘

 

 

[vsw id=”/7wOnkgrrwJA” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.