අස්ගිරි මහ නා හිමි අපවත් වෙති.

අස්ගිරි මහ නා  හිමි අපවත් වෙති.

mahanayaka

අස්ගිරි පාර්ශවයේ මහා නායක හිමියන් හදිසි හර්දයාභාදයකින් අපවත් වී වදාලා. අද (09) සවස නාන කාමරයේදී හෘදාභාධයක් හේතුෙවන් ඇද වැටීමෙන් රෝහල් ගත කිරීමෙන් අනතුරව අද රාත්‍රියේදී අපවත් වී වදාල.

ගලගොඩ අත්තදස්සි මහා නා හිමියන් අපවත් වනවිට 93 වන වියේ පසු වුවා.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.