ආර්ථිකයට වගකිවයුතු ඇමතියෙක් සීනි ඇටේනුත් බදු වංචා කරලා

ColomboPortරටේ ආර්ථිකය පිළිබද වගකිවයුතු රජයේ එක්තරා කුප්‍රකට, ප්‍රභල අමාත්‍යවරයෙක් තමන්ගේ පුද්ගලික ආයතනයක් වෙත ගෙන්වනු ලැබු සීනි කන්ටේනර් 12ක් වරායේ සගවා තබාගෙන සිට, බදු නොගෙවා  වරායෙන් නිදහස් කරගෙන ඇත.

සීනි කන්ටේනර් 12 වරායේ සගවා තබාගෙන ඇත්තේ ඔහුගේම මැදිහත් වීමෙන් සීනි වලට රජය අය කරන සියයට 30 බද්ද ඉවත් කරන තුරුය. බදු ඉවත්කළ වහාම එම සීනි කන්ටේනර් 12 වරායෙන් ඉවත් කරගෙන ඇතැයි වරාය ආරංචිමාර්ග කියයි.

මේ වංචනික ගනුදෙණුව නිසා රජයට වූ පාඩුව රුපියල් ලක්ෂ 81 බව ගණන් බලා ඇත.

නිදහස් කරගත් සීනි තොගය වේල්ලවීදියේ පිහිටා ඇති ඔහුගේ පුද්ගලික ආයතනය වෙත ගෙන ගොස් තිබේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.