ඇමති ජෝන් අමරතුංග පෙම් සටනක………………

John Amaratungaඉඩම් අමාත්‍යාංශයේ කාරක සභා අවස්ථාවේ දී අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංගට පෙම් උයනක පල හිලව්වට මැදිහත් වීමට සිදුවිය.වාදය උණුසුම් වුවත් තර්ක විතරක රසවත් විය. චෝදනාව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි මහින්ද යාපා අබේවර්ධන ගෙනි. වැලිගම ප්‍රදේශයේ පිහිටා තිබුණු ‘පෙම් උයන’ යනුවෙන් හඳුන්වන ඉඩමක් ජෝන් අමරතුංග අමාත්‍යවරයා යම්කෙනකුට ලබාදී තිබෙන බවයි ඔහු කියා සිටින්නේ.

.’මේ පෙම් උයන ඉඩම වෙරළ තීරයේ පිහිටා තිබුණු හොඳම ඉඩමක්. හරිම ලස්සන තැනක පිහිටා තිබුණේ. මේ ඉඩම කිසිම වග විභාගයකින් තොරව ඉඩම් ඇමැතිතුමා විසින් පුද්ගලයකුට ලබාදීලා තියෙනවා’ ඒ මහින්ද යාපා අබේවර්ධනයි.

‘මොන කාලෙද දුන්නේ. මං දුන්නයි කියලා ඔප්පු කරන්න පුළුවන්ද?’ අභියෝගය අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග ගෙනි.

‘මං ගෙනත් පෙන්වන්නම්’ මහින්ද යාපා අබේවර්ධන ගෙන් ප්‍රතිචාරයක්.

‘කෝ තමුන්නාන්සේ ඉඩම් දුන්නයි කියපු කාලේ කිව්වේ නැහැනේ’ ජෝන් අමරතුංග අමාත්‍යවරයාගෙන් විමසුමක්.mahinda-yapa

මේ වන විට නිදි කිරමින් සිටි මන්ත්‍රීවරු ඇහැරිලාය.

‘තමුන්නාන්සේගේ කාලයේදී තමයි මේක දීලා තියෙන්නේ. තමුන්නාන්සේ කරපුවා මෙතැන කතා කරන්න බැහැනේ’ මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා මුළු සභාවම සිනාසෙයි.

‘ඔබතුමා පෙම් උයන්වලට යනවාද?’ අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා විමසා සිටියේ මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාගෙන්ය.
‘ඒවට යන වයස පමාවෙලා’ මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කෙළේ සිනහවෙමින්ය

‘ජෝන් ඇමැතිතුමාට නම් ඒවට වයස ප්‍රශ්නයක් නැහැ’ පසු පෙළේ සිටි ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂයේ කෙනකු කෑ ගසමින් කියූ කතාවට සියල්ලෝම සිනාසුණහ.

.’මේ පෙම් උයන වත්ත’ ඉඩම දීලා තියෙන්නේ හෝටලයක් ගහන්න.’ මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කෙළේය.
‘ඒක හොඳ නැද්ද?’ ඒ පෙරළා ප්‍රශ්නය ජෝන් අමරතුංග අමාත්‍යවරයාගෙනි.

‘නියම තැන තමයි නියම වැඩේට දීලා තියෙන්නේ’ යනුවෙන් පාලිත රංගේ බණ්ඩාර මහතා කළ කතාවට සියල්ලෝම සිනහසුණහ.
‘නියම වැඩේ මේ ඇමැතිතුමා තමයි කරලා තියෙන්නේ’ යනුවෙන් මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා ජෝන් අමරතුංග අමාත්‍යවරයාට කළ ප්‍රකාශයට යළිත් සියල්ලෝම සිනහසුණහ.

‘තමුන්නාන්සේට බැරි එකට මං මොනවා කරන්නද?’ යනුවෙන් ජෝන් අමරතුංග අමාත්‍යවරයා ලබාදුන් පිළිතුරට මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාටද මහ හඬින් කියද්ද්දී ප්‍රශ්නයේ උණුසුම යටපත් විය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.