ඇඹිලිපිටිය සුමිත්ගේ දේහය ගොඩ ගැනීමට කැණීම් ඇරඹේ.

1250-final-rights-embilipitiya-youth-held-peacefully-video1951658333පසු ගිය කාලයේ මහත් ආන්දෝලනයට තුඩු දුන් ඇඹිලිපිටියේ සුමිත් ප්‍රසන්න තරුණයාගේ මරණය පිලිබඳ විමර්ශන කටයුතු සඳහා දේහය නැවත ගොඩ ගැනීම මේ වන විට සිදු වෙමින් පවතී.

එක්දරු පියෙකු වූ සුමිත් ප්‍රසන්න පොලිසිය සමග ඇති ගැටුමකදී පිය ගිය බවට නැගෙන  චෝදනා මෙලෙස විමර්ශන කටයුතු සිදු කෙරේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.