ඉන්දියාව හා ශ්‍රී ලංකාව අතර නව ගිවිසුම් දෙකක්

ඉන්දු – ලංකා ඒකාබද්ධ කොමිසමේ 9 වන සැසිවාරයට සමගාමීව ඉන්දියාව හා ශ්‍රී ලංකාව අතර නව අවබෝධතා ගිවිසුම් දෙකක් අද සවස අත්සන් කෙරුණා.
ඊට ඉන්දීය විදේශ කටයුතු ඇමතිනී සුෂ්මා ස්වරාජ් සහ ශ්‍රී ලංකා විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා අත්සන් කරනු ලැබුවා.
මෙහි එක ගිවිසුමක් උතුරු පළාතේ පාසල් 27 ක් ප්‍රතිසංස්කරණයට හා අනික් ගිවිසුම මඩකලපුව ශික්ෂණ රෝහල් ශල්‍යාගාරය ඉදිකිරීම සහ වෛද්‍ය උපකරණ ලබා දීම සඳහායි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.