ඉන්දු – ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ ගිවිසුම ළඟදීම.

rwතොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රය හා සම්බන්ධ අවබෝධතා ගිවිසුමක් ඉන්දියාව සමග අනිවාර්යෙන්ම අත්සන් කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසූවේ මේ වන විට කොළඹ දී පැවැත්වෙන නැගෙනහිර ආයෝජන සමුළුව අමතමිනි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!