උතුරු මහ ඇමති හා සභාපති නිසා ආණ්ඩු පක්ෂය දෙකඩ වේ

උතුරු පළාත් සභාවේ 44වන සැසිවාරයේ දී උතුරු මහ ඇමති C.V. විග්නේශ්වරන් හා C.V.K.සිවක්චානම් අතර හටගත් අර්බුධයක් හේතුවෙන් උතුරු පළාත් සභාවේ ආණ්ඩු පක්ෂය දෙකඩ වී ඇත.

මීට හේතුව වී ඇත්තේ උතුරු පළාත් සභා මන්ත්‍රීන්ගෙන් සමන්විත කමිටුවක් ගැන සභාපතිවරයා සිදු කළ ප්‍රකාශයට එරෙහිව මහ ඇමතිවරයා අදයස් ප්‍රකාශ කිරීමත් නිසා දෙදෙනා අතර වචන හුවමාරුවක් සිදු වී ඇත.

ඒ අතර පළාත් සභාවේ ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රීන් සභාපතිට හා මහ ඇමතිට පක්ෂය දෙපිළකට බෙදී වචන හුවමාරුවක් කර ගත් බව වාර්තා වේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.