එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නව මහ ලේකම් කබීර් හෂීම්

 

Kabir_Hashim-299x200 (1)

 

 

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නව මහලේකම්වරයා ලෙස එම පක්ෂයේ සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී කබීර් හෂීම් පත් කර තිබේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ජාතික නායක රනිල් වික‍්‍රමසිංහ එම පත්කිරීම සිදුකර ඇති බව සඳහන් වේ.

නව මහලේකම් ධුරයේ වැඩ භාර ගැනීම සඳහා කබීර් හෂීම් මන්ත‍්‍රීවරයා පක්ෂ සභාපති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වන බවට වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.