එළවළු මිල පහලට

පසුගිය සමයේ ඉතා අධික ලෙස මිල ඉහළ ගිය බෝංචි , කැරට් හා අමු මිරිස් ආදී එළවළු වර්ග වල මිල සීඝ්‍ර ලෙස අඩු වී ඇති බව ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන කළමණාකරණ භාරය පවසයි.

පසුගිය කාලයේදී තොග මිල රු. 200 ක් වූ බෝංචි කිලෝවක් මේ වන රු. 60 ත් රු 100ත් අතර මිලකටත් රු. 1000 කට අලෙවි වූ අමුමිරිස් කිලෝවක් රු. 140 ත් රු. 160 ත් මිලකටත් පහත බැස ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.