කබීර් ගේ ලියුමෙන් ජපන් ආයෝජනය අවුලේ

 

 

kabir-hashim-720x480

 

කොළඹ වොක්ෂෝල් වීදියේ  ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලයට අයත් ඉඩමක් අඩු මිලකට ජපන් සමාගමක් වෙත අනු නව අවුරුද්කට පැවරීමට ගත් උත්සාහයක් කබීර් හසීම් ඇමතිවරයා විසින් ප්‍රශ්න කොට ඇත.

මෙම ඉඩම  පර්චසයක් මිලියන අටකට බදු ගැනීමට  සමාගම් දෙකක් ඉදිරිපත්ව සිටියදී පර්චසය මිලියන 4.9 කට ඉඩම ඉල්ලන ජපන් සමාගමකට ලබාදීමට

කටයුතු කිරීම තුළ අක්‍රමිකතාවක ලකුණු දක්නට ඇති බව කබීර් හසීම් ඇමතිවරයා කියා සිටී.

මිලියන අටේ ලන්සුව ජපානයේ ප්රෝකොන් නම් සමාගමක් මෙම ඉඩමේ නිවාස සහ කාර්යාල සංකීර්ණයක් ගොඩනැගීමට සැලසුම් කළ අතර මේ සඳහා ඇමරිකානු බිලියන 220 ක මුදලක් ආයෝජනය කිරීමට නියමිතව තිබින.

 

මෙම ගනුදෙනුව පිළිබඳ මුලික කථාබහ 2013 දී ආරම්භ වූ අතර 2014 දී රාජපක්ෂ ආණ්ඩු සමයේදී ඊට කැබිනට් අනුමැතියද හිමිවී ඇත.

මේ වැඩපිළිවෙළ  දිගින් දිගට කල් යෑම හේතුවෙන් තමන්ගේ ආයෝජන සැලැස්ම අත්හැර දැමීමට ජපන් සමගම සුදානම් වන බව වාර්තාවේ.

මෙහිදී මතුවෙන  ගැටළුව වන්නේ මිලියන අටේ ලන්සුව ඉක්මවා මෙම ඉඩම බදු ගැනීමට ජපානයේ ප්රෝකොන් සමාගමට අවස්ථාවක් ලබා දී ඇත්ද යන්නයි.

 

 

 

 

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.