ක්‍රිකට් යුද්ධය ජයගන්න ෆීල්ඩ් මාර්ශල්ගෙන් උපදෙස්

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා මහතා ශ්‍රී ලංකා ක්‍ර්කට් කණ්ඩායම හා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කාර්ය මණ්ඩලය හමු වී යුධ ජයග්‍රහණයේ තම ඇත දැකීම් ඔවුන් හා සාකච්චා කරනු ලැබුවා.

යුද්ධයේදී සතුරා පරාජය කිරීමට ගත උපාය මාර්ගික ක්‍රියා පිළිබද නිල නොවන සාකච්ඡාවක් පැවැත් වී තිබේ. දක්ෂ සෙන්පතියෙකු මෙන්ම ඇති දක්ෂ කළමණාකරුවෙකු ලෙස සරත් ෆොන්සේකා මහතාගේ සාකච්ඡාව වඩාත් පලදායක වනු ඇතයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් එතුමාට සිය ස්තුතිය පුද කර සිටියා.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.