කාන්තන්කුඩි වෙරළේ දී අතරමං වූ ළමුන් තිදෙනෙක් සොයා ගැනේ.

මඩකලපුව කාන්තන්කුඩිය ප්‍රදේශයේ දී අතරමංව සිටි ළමුන් තිදෙනෙක් ප්‍රදේශවාසීන් විසින් පොලිසියට බාර දී ඇත.

පොලිසිය පවසන්නේ චෙංගුලඩි කෝප්පාවෙලි ප්‍රදේශයේ පදිංචි මෙම ළමුන් දෙමවුපියන්ට හොරෙන් මුහුදේ නෑමට පැමිණ සිටිය දී ප්‍රදේශවාසීන් විසින් පොලිසියට බාර දුන් බවයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.