කුමාර වෙල්ගම මහතාගේ මතුගම නිවස පොලීසිය වටලයි

Kumara Welgamaඒකාබද්ධ විපක්‍ෂයේ පක්‍ෂයේ ප්‍රධාන පෙළේ ක්‍රියාකාරිකයෙකු වන කුමාර වෙල්ගම මහතාගේ මතුගම හොරවල නිවස වටලා තිබේ. රජයේ වාහන අවභාවිතා කිරීම පිළිබඳව ඉදිරිපත්වූ පැමිණිල්ලක්ප හේතුවෙන්ම්නි මෙම වැටලීම කළ බව පොලීසිය කියාසිටී. මේ සඳහා තිස් දෙනකුගෙන් පමන සමන්විත පොලිස් බල ඇණියක් සහභාගී වී තිබේ. වෙල්ගම මන්ත්‍රීවරයාට දුෂණ චෝදනා එල්ල වී ඇති අතර ඔහු ආණ්ඩුවට එක්වෙන බවත්ත කථාවක් පැතිර තිබින.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.