කුලියාපිටිය දරුවාට ප්‍රධාන පාසල් වන ආනන්දය හෝ කිංස්වුඩ්

ranilකුලියාපිටිය දරුවාට ප්‍රධාන පාසල් වන ආනන්දය හෝ කිංස්වුඩ්

කුලියාපිටිය – පැල්පොල – බෝගහ හන්දිය ප්‍රදේශයේ HIV ආසාදිතයෙකු ලෙස හැදින්වීමෙන් අසාධාරණයට ලක්කර දැමු දරුවා හට එම දරුවාගේ මවගේ අභිමතය පරිදි කොළඹ ආනන්දය හෝ මහනුවර කිංස්වුඩ් යන පාසල් දෙකෙන් එකකට ඇතුලත් කර ගන්නා ලෙසට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් අධ්‍යාපන ඇමතිවරයාට උපදෙස් ලබා දී ඇත.

සෑම දරුවෙකුටම වසර 13ක අධ්‍යාපනය තහවුරු කර ඇති අවස්තාවක එම අයිතිය කුලියාපිටිය දරුවාටද පොදු බව සියල්ලන්ම වටහා ගත යුතු බව අගමැතිවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

එමෙන්ම සිසුවාගේ වියදම් සපුරාදීම සදහා වැඩපිළිවෙලක් සම්පාදනය කිරීමට ද රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා උපදෙස් ලබා දී ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.