කෘෂිකර්මාන්තයට දේශපාලනය එපා

my33333ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අද මැදිරිගිරිය ප්‍රදේශයේ පැවති ඉඩම් හිමිකම් පිරිනැමීමේ උත්සවයකට සහභාගී විය.එහිදී ජනාධිපතිවරයා පැවසුවේ,

දේශපාලන වාසි අපේක්ෂාවෙන් ගොවි ජනතාව සතුටු කිරීම නොව කෘෂි ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරමින් නිරෝගී ගොවි ජනතාවක් බිහි කිරීම වත්මන් රජයේ අරමුණ බවයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!