කොස්ගම – මහරගම රේල් බස් සේවයේ කාල සටහන!

rail busදුම්රිය මාර්ග අතුරින් වැඩිම ජනතාවක් ගමනාගමනය සිදුකරන කැළණිවැලි මාර්ගයේ ප්‍රවාහන පහසුකම් වැඩි කිරීමේ අරමුණින් කොස්ගම සිට මහරගම දක්වාත්, මහරගම සිට කොස්ගම දක්වාත් ඇති සෑම දුම්රිය ස්ථානයකම නවත්වන නව රේල් බස් සේවාවක් ඊයේ (18) සිට ආරම්භ කළ බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කරයි.

ප්‍රවාහන පහසුකම් අවම හයිලෙවල් ප්‍රධාන මාර්ගයට දුරින් පිහිටි පාදුක්ක, වග, කොස්ගම, කහහේන යන ප්‍රදේශවල වෙසෙන ජනතාවගේ විශේෂ ඉල්ලීම පරිදි මෙම රේල් බස් සේවාව ආරම්භ කළ බව එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

මෙම නව ප්‍රවාහන සේවාව නිසා මහරගම සහ හෝමගම රෝහල්වලට පැමිණෙන රෝගී ජනතාවට, සති අන්තයේ පැවැත්වෙන පාදුක්ක ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට, මහරගම පමුණුවට පැමිණිමට ද විශාල පහසුකමක් සැලසෙන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

පෙරවරු 4.30 ට කොළඹින් ආරම්භ කෙරෙන මෙම රේල් බසය කොස්ගම දුම්රිය ස්ථානයට ගොස් කොස්ගම සිට පෙරවරු 10.00 ට යළි ගමන් ආරම්භකර දිනකට ගමන්වාර 04 ක් කොස්ගම සහ මහරගම අතර ධාවනය කරන බවත්,

පස්වරු 3.40 ට කොස්ගම දුම්රිය ස්ථානයේ සිට පස්වරු 4.40 ට හෝමාගමට පැමිණ රාත්‍රී 8.10 සේවා කටයුතු සඳහා කොළඹ ධාවනාගාරයට පැමිනීමට නියමිත බවත්, දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කරයි.

කැලණිවැලි මාර්ගය පුළුල් කිරීමෙන් පසු මේ දක්වා ධාවනය කරන එස් 8 සහ එස් 12 වර්ගයේ දුම්රියයන් 90% ක් ම ධාවනය කරනු ලැබුවේ කාර්යාල දුම්රිය ලෙස බවත් දවසේ අතරමැද කාලය තුළ බොහෝවිට වූයේ එක් දුම්රියක් හෝ දෙකක් පමණක් බවත් එම දෙපාර්තමේනතුව වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.