ගොනා හැරෙන පැත්ත පේනවා-මහින්ද

mahinda-rajapaksa21

 

 

 

විපක්ෂය මේ රට සිංගප්පුරු කළමනාකරණය හදුන්වාදීමට ගන්නා උත්සාහයට ඉඩක් නැති බව ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ සේරු නුවරදී කියා සිටියේය.

[vsw id=”/KNvbX1D3bfg” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.