ගොවීන් විරෝධතාවක

ගොවි ගැටළු වලට විසදුම් ඉල්ලා මේ වන විට ගොවීන් උද්ඝෝෂණයක නිරත වෙයි.මේ නිසා හිගුරක්ගොඩ මැදිරිගිරිය මාර්ගයේ ගමනාගමනයටද බාධා එල්ල වී ඇත.

ඔවුන් සදහන් කරන්නේ නිසි කලට පොහොර නොලැබීම නිසා ගොවිතැන් කටයුතු කරගෙන යාමේදී අපහසුතා වලට මුහුණදීමට සිදු වන බවයි.

තව දවී මිල පහළ බැසීම නිසා තමන් අසීරුතාවලට මුහුණ පා ඇති බව ද ඔවුන් පවසයි.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.