චන්ද්‍රිකා ලංකාවේ සෝනියා-මෛත‍්‍රි

 

mou signing

 

 

මාධ්‍ය හමුවකට ගිය  මෛත‍්‍රිපාල සිරිසේන ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් කියාසිටියේ තමන් ජයග්‍රහණය කල පසු  හිටපු ජනපතිනි චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග  වෙනුවෙන් පසුගිය ඉන්දිය රජයේ සෝනියා ගාන්ධි හෙබවූ තනතුර හා සමාන තනතුරක් නිර්මාණය කරන බවයි.

 

පසුගිය ඉන්දීය රජයේ සියලුම කටයුතු තිරය පිටිපස සිට සෝනියා ගාන්ධි විසින් මෙහය වූ අතර , අවසානයේ කොන්ග්‍රස් පක්ෂය නිදහසින් පසු ලැබූ අන්තම පරාජය පසුගිය ඉන්දීය මැතිවරණයේදී අත් කර ගන්නා ලදී .

තවදුරත් අදහස් දක්වමින් පවසා ඇත්තේ ,වර්ථමානයේ චන්ද්‍රිකා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ උපදේශක තනතුරක් දරණ බවත් , නමුත් කිසිම උපදෙසක් නොගන්නා බවත් , තමා බලයට පත්වූ වහාම ඇයට පක්ෂය තුල පධාන තනතුරක් ලබාගැනීමට උදවු කරන බවත්ය

 

 

චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග  ලංකාවේ  සෝනියා වෙන හැටි-  ක්ලික් කරන්න

 

click

 

 

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.