” ජනතා සටන ” රැලියට මහින්ද එක් වෙයි

eka1ඒකාබද්ධ විපක්ෂය සංවිධානය කල ” ජනතා සටන ” විරෝධතා රැලිය මේ වන විට පැවැත්වේ.

ඒ සඳහා මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පැමිණ සිටි අතර සෝමවංශ අමරසිංහ මහතා, බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු තවත් එකාබද්ධ විපක්ෂයේ පිරිසක් පැමිණ ඇත.

 

එහි ඡායාරූප කිහිපයක් පහතීම් දැක්වේ.

eka8

eka7

eka6

eka5

eka4

eka3

eka2

eka1

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.