ජනපති අද ඕස්ට්‍රියාවට

ජර්මනියේ නිල සංචාරයක යෙදී සිටි ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා දෙදින නිල සංචාරක් සදහා අද ඔස්ට්‍ර්යාව බලා පිටත් වන්නට නියමිතයි.

එහිදී ඔස්ට්‍රියානු ජනධිපති හයින්ස් ෆීෂර් මහතාද හමු වීමට නියමිත බව ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය ඉදිරිපත් කල වාර්තාවේ සඳහන්.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.