ජන සටන පා ගමනට සහභාගී වූ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ පක්ෂ සාමාජිකත්වය අහෝසි කරයි…

Jana satana4ජන සටන පා ගමනට සම්බන්ධ වූ සියලුම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ පක්ෂ සාමාජිකත්වය අහෝසි කිරීමට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මධ්‍යම කාරක සභාව  තීරණය කර ඇත.

මේ ක්‍රියාමාර්ගය ගැනීමේ ආරම්භයක් වශයෙන් මේ සෑම මන්ත්‍රීවරයෙකුගේම ආසන සංවිධායකකම් අහෝසි කර හැකි ඉක්මනින් විනය පරීක්ෂණ පවත්වන්නට නියමිතව තිබේ.

රටේ ජනාධිපතිවරයා ශ්‍රී ලංකා නිදහස්පක්ෂ නායකව සිටියදී පක්ෂයේ සාමුහිකත්වයට  හානි වන ආකාරයේ දේශපාලන වැඩසටහන්වලට සහභාගී නොවන ලෙස මධ්‍යම කාරක සභාව දන්වා තිබෙද්දීත් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ ඇතුළු මන්ත්‍රී කණ්ඩායම මෙම විරෝධතා පා ගමන දියත් කර ඇති නිසා මේ තීරණය ගන්නා බව එම පක්ෂයේ ආරංචිමාර්ග පැවසුවේය.

ඒ සමගම ජන සටන පා ගමන ආරම්භයේදීම අධිකරණ නියෝග කඩ කර ඇති බව කියනක පොලිසිය ඒ සදහා ක්‍රියා කළ යුතු ආකාරය පිළිබද නීතිමය උපදෙස් ලබා ගනිමින් හිදී.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.