ජවිපෙ ඇතුළු වෘත්තීය සමිති 3ක් අද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට

jvpජවිපෙ ඇතුළු වෘත්තීය සමිති 3ක් අද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට  

සමස්ථ ලංකා ගොවිජන සම්මේලනය පවසන්නේ වී වලට හා සහල් වලට සහතික මිලක් නොමැති වීම නිසා ගොවීන්ගේ මෙන්ම පාරිහොගිකයන්ගේ ද මුලික අයිතිවාසිකම් කඩ වී ඇති බවයි.

තව ද වී අලෙවි මණ්ඩල පනත බලාත්මක කරන මෙන් ඉල්ලා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට අනුබද්ධ වෘත්තීය සමිති 3ක් අද (11)  ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට මුලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.