තවත් පෑව්වොත් වතුර නෑ

තවත් සතියක්‌ පමණ නියඟය පැවතියහොත් ජල සැපයුම සීමා කිරීමේ අවදානමක්‌ ඇතැයි ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන වෘත්තීය සමිති සන්ධානයේ සම කැඳවුම්කරු ඉංජිනේරු උපාලි රත්නායක මහතා  පැවැසීය.

ජලය සීමා කිරීමට සිදුවන්නේ ලබුගම සහ කලටුවාව ජල පවිත්‍රාංගණයන් වෙත සැපයෙන ගංගා ජලය සීමාවීම (ජල මට්‌ටම පහළ යැම) සහ විදුලි විසන්ධි වීමක්‌ සිදුවුවහොත් ජල පවිත්‍රාංගණ ක්‍රියාකර වීම ප්‍රමාදවීම නිසා බවද හෙතෙම කීය.

වේ වන විට අඹතලේ වම් ඉවුර පැරැණි ජල පවිත්‍රාගාරයෙන් දිනකට ජල ගැලුම් දසලක්‍ෂ 110 ක්‌ සහ දකුණු ඉවුරේ නව ජල පවිත්‍රාගාරයෙන් ජල ගැලුම් දසලක්‍ෂ 40 ක්‌ පමණ පිරිපහදු කරන බවද රත්නායක මහතා කීය. කලටුවාව ජල පවිත්‍රාංගණය මගින්ද ජල ගැලුම් දසලක්‍ෂ 15-25 අතර පිරිපහදු කරන බවද ඔහු පැවැසීය.

මේ වන විට කැලණි ගඟේ ජල මට්‌ටම පහළ මට්‌ටමක පවතින බවත් තවත් සතියක්‌ පමණ නියඟය පැවතියහොත් අඹතලේ ජල පවිත්‍රාංගණය වෙත මුහුදු ජලය මිශ්‍රවීමේ අවදානමක්‌ ඇතිවිය හැකි බවත් රත්නායක මහතා කීය.

රටේ ඇති වී තිබෙන අවදානම් තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගෙන ජනතාව පීඩාවට පත් නොකර ජල සැපයුම ලබාදීමට බලධාරීන්a විකල්ප ක්‍රම ගැන (බවුසර් ජලය ලබාදීම) අවධානය යොමු කිරීමට කටයුතු කළ යුතු මෙන්ම ජනතාවද පවතින තත්ත්වය අවබෝධ කරගෙන ජලය අරපිරිමැස්‌මෙන් භාවිතා කිරීමට පෙළඹිය යුතු බවද රත්නායක මහතා වැඩිදුරටත් අවධාරණය කර සිටියේය.

– දිවයින පුවත් පත –

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.