තායි වානයට ප්‍රබල භූ කම්පාවක් ජීවිතක්ෂයට පත් වුවන් අතර දින 10ක බිලිඳියකුත්

දකුණු දිග තායිවානයේ ටයිටාන් නගරයට ආසන්නයේ රික්ටර් පරිමාණ 6.4 ක ප්‍රබල භූ කම්පනයක් හට ගන ඇත.
අද අලුයම 4.00 ට පමණ හටගත් මෙම භුඋමි කම්පාවෙන් නිවාස සන්කීර්ණයක් කඩා වැටීමෙන් ජීවිත හානි කීපයක් වාර්තා වේ. ඒ අතර දින 10ක කුඩා බිලිඳියක් ද වන බව විදෙස් වාර්තා සදහන් කරයි.
එමෙන්ම තවත් ගොඩනැගිලි කිහිපයකට ඇල්බ හානි සිදු වී ඇති අතර සෙසු පිරිස් බේරා ගැනීම සඳහා මේ වනවිටත් මෙහෙයුම් සිදු කරයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.