දිනන පක්ෂයට අගමැතිකම-දෙවෙනි තැන ගන්නා පක්ෂයට නියෝජ්‍ය අගමැති පදවිය-රනිල්

rranil

 

 

වැඩිම ආසන ගණනක් දිනන පක්ෂයට අගමැතිකමද, ඊළඟට ආසන හිමිකරගන්නා පක්ෂයට නියෝජ්‍ය අගමැති පදවියද ලබා දීමට තමන් යෝජනා කරන බව විපක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විල්ගමුවේදී  කියා සිටියේය.

පොදු අපේක්ෂකයා ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුව  මේ යෝජනාව ක්‍රියාවට  නැගිය හැකි බව ඔහු පැවසීය.

 

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.