දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉඩම් අනතුරේ… වෘත්තීය සමිති වර්ජනයකට සැරසෙයි…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

දුම්රිය ඉඩම් බලතල සියල්ල ප්‍රවාහන අමාත්‍යංශයට පවරා ගැනීමට කටයුතු කර ඇත.

මේ තීරණය අතිශයින්ම හානිකර බවත් ඉන් සිදුවිය හැක්කේ ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුව පැවති අවධියේ සිට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සතුව තිබූ අක්කර 3700 වඩා විශාල ඉතා වටිනා ඉඩම් ප්‍රමාණයක් දේශපාලකයින්ගේත් ඔවුන්ගේ බැලයන්ගේත් භුක්තියට සවි වී විනාශ වී යෑම බව දුම්රිය වෘත්තීය සමිති කියයි.

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවටත් රටටත් හානි කර මේ අතිශය භයානක තීන්දුව වෙනස් කර නොගතහොත් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලුම වෘත්තීය සමිති එකාබද්ධව වර්ජනයක් දියත් කරන බව එම වෘත්තීය සමිති නායකයන් ලංකා නිවුස්ලයින් වෙත පවසා සිටී.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.