දේශපාලන බලපෑම් දාරගනන්න බෑ… සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල් ඉල්ලා අස්වෙයි…

ලක්ෂ 400 වටිනා කේරල ගංජා තොගයක් කල්පිටියේදී අත්අඩංගුවට ගත් අවස්ථාවේ සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල් එල්.කේ.ජී ගුණව්ධන ( වමේ සිට ටයි පැලද සිටිනා දෙවැන්නා)
ලක්ෂ 400 වටිනා කේරල ගංජා තොගයක් කල්පිටියේදී අත්අඩංගුවට ගත් අවස්ථාවේ සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල් එල්.කේ.ජී ගුණව්ධන ( වමේ සිට ටයි පැලද සිටිනා දෙවැන්නා)

රජයේ ප්‍රභල ඇමතිවරයෙක් දිගින් දිගටම එල්ල කරනු ලබන බරපතල දේශපාලන බලපෑම් නිසා සිය රාජකාරි කරගැනීමට නොහැකි තැන සුරාබදු කොමසාරිස්  ජනරාල්  එල්.කේ.ජී.ගුණවර්ධන සිය තනතුරෙන් ඉල්ලා අස්වීමට අද (9) තීරණය කළේය.

විශිෂ්ට රාජ්‍ය නිලධාරියෙක් වූ එල්.කේ.ජී .ගුණවර්ධන පසුගිය වකවානුව පුරාම කෝටි ගණන් වටිනාකම් සහිත නීතිවිරෝධී මත් පැන් හා දුම්වැටි සහ කේරල ගංජා සහිත ගුබ්බෑයම් වටලමින් ජාවාරම් කරුවන් රැසක් අත්අඩංගුවට ගෙන නඩු පැවරුවේය. තරාතිරමක් නොබලා කළ මේ රාජකාරිය නිසා පසුගිය වකවානුව පුරාම ඔහුට බරපතල දේශපාලන බලපෑම් එල්ලවෙමින් තිබිණි.

මේ වැටලීම් කිරීම සදහා ඔහු විසින් විශේෂ වැටලීම් ඒකකයක් සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවේ ස්ථාපිත තර තිබිණි. මේ දේශපාලකයා විසින් එම ඒකකයේ සේවය කළ නිලධාරීන් දිගින් දිගටම දේශපාලන බලපෑම් මත මාරු කර යැවීය. ඔහු විසින් සුරාබදු කොමසාරිස්වරයාට දැඩි ලෙස බලපෑම් කර තිබුණේ ඔහු විසින් කරගෙන ගිය වැටලීම් මාලාව නවත්වා දමන ලෙසය.

අවසානයේදී සුරාබදු කොමසාරිස් එල්.කේ.ජී ගුණවර්ධන සිය තනතුරෙන් ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කළේය. ඔහුගේ ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය හෙට භාරදීමට නියමිතය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.