ධම්මිකගෙන් මාධ්‍යවේදීන්ට බැණුම්

dmmkaC.S.N. නාලිකාවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ නිශාන්ත රණතුංගගේ ඇප ඉල්ලුම අද (16) අලුත් කඩේ උසාවියේ විභාගයට ගැනීමට නියමිතව ඇත.

ඔහුගේ සොයුරු වරාය සභාපති ධම්මික රණතුංග එහි පැමිණෙන විට මාධ්‍ය ඡායාරූප ශිල්පීන් ඡායාරූප ගන්නා විට තමන්ගේ ඡායාරූප නොගන්නා ලෙසත් ඒවා පළ නොකරන ලෙසත් ඔවුන්ට තර්ජනය කර ඇත.

මේ පිලිබඳ මාධ්‍යවේදීන් කෙසෙල්වත්ත පොලිසියට පැමිණිලි කර ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.