නගර සභා ලේකම්වරිය නැති තනතුරක් හොරෙන් හදාගෙන. මුසම්මිල් නව දින පොත් අවලංගු කරයි.

musammilකොළඹ මහ නගර සභාවේ ලේකම්වරියට හිමි නොමැති තනතුරක් 2016 වසර සඳහා මුද්‍රණය කළ නගර සභාවේ දින පොතට යොදා තිබීම හෙළිදරව්වීමත් සමග පුරපති ඒ.ජේ.එම්.  මුසම්මිල් මහතා එම දින පොත් බෙදා හැරීම තහනම් කර නැවත මුද්‍රණය කරන ලෙස කොළඹ නාගරික මුද්‍රණාලයාධිපතිවරයාට උපදෙස් දී තිබේ.

කොළඹ මහ නගර සභාව සම්ප්‍රදායානුකූල ව වසරේ ජනවාරි පළමු වැනි දා සර්ව ආගමික උත්සවයක් පවත්වා එම  අවස්ථාවට පැමිණෙන ආගමික නායකයන්ට සහ ආරාධිත අමුත්තන්ට දින පොත බැගින් පිරි නැමීම පුරපතිවරයා විසින් සිදු කරනු ලබයි.

මෙම ආගමික උත්සවයට වැඩම කළ ආගමික නායකයන්ට දින පොත් පිරිනැමීමට පෙර නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්වරියක් එම දිනපොත් පරීක්ෂා කිරීමේ දී වත්මන් ලේකම්වරියගේ නම සඳහන් කර එම නම ඉදිරියෙන් නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් (පරිපාලන වැඩ බලන) ලෙස මුද්‍රණය කර තිබේ.

මේ පිළිබඳ විමතියට පත් පුරපතිවරයා ලේකම්වරියට මෙවැනි පත්වීමක් ලබා දුන්නේ කවදා සිට ද? යන ප්‍රශ්නයට මුහුණ දීමට සිදු ව ඇතැයි වාර්තා වේ.

එම ලේකම්වරිය කොළඹ නගර සභාවෙන් ලිපියක් සකස් කරගෙන එම ලිපිය පළාත් සභාව මගින් අනුමත කරවාගෙන ඇති බවට තොරතුරු අනාවරණය වී තිබේ. ඒ අනුව වැඩ බලන නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් ධුරය යොදා දින පොත් මුද්‍රණයට අනුමැතිය දී තිබේ.

එවැනි පත්වීමක් නොමැති බැවින් එම පත්වීම් අවලංගු කරන ලෙස පළාත් සභා නිලධාරීන්ට පුරපතිවරයා දැනුම් දී ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.