නවීන් ඇමතිකමින් ඉවත්වෙන්න සුදානම්…

Naveen2නවීන් දිසානායක වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය ධූරයෙන් ඉවත් වීමට සූදානම් වනබව අමාත්‍යාංශ ආරංචිමාර්ග පවසයි.

තේ මණඩලය සතු ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 60 මුදල මුදල් අමාත්‍යාංශයට ගැනීමට මුදල් ඇමතිවරයා විසින් ගත් තීන්දුවට විරෝධය පලකරමින් ඔහු මේ තීන්දුව ගැනීමට නියමිතව තිබේ.

තේ මණ්ඩලයේ ඇත්තේ රජයේ මුදල් නොවන බවත්, තමන්ටත් විධිමත් දැනුම් දීමකින් තොරව සාකච්ඡාවකින් සම්මුතියකින් වියුක්තව තනි තීරණයට මෙම මුදල් මුදල් ඇමතිවරයා විසින් මුදල් අමාත්‍යාංශයට පවරා ගැනීම සිදු නොවිය යතු බව නවීන් දිසානාය ගේ අදහස වී  ඇත. ඔහුට අනුව තේ මණ්ඩලයේ අරමුදල මුදල් අමාත්‍යාංශයට පවරා ගැනීමෙන් පසු එම මුදල කළමනාකරණය වන ආකාරය ගැන ගැටලුවක් ඇතිවන බව ඔහු දන්වා තිබිණි.

එහෙත් මුදල් ඇමති රවී කරුණානායක පවසා තිබුණේ වැවිලි කර්මාන්ත ඇමති නවීන් දිසානායක කුලප්පු වී දගලන බවය. රටේ ඇති ආර්ථික අර්බුදය නිසා තේ අරමුදලේ මුදල් පමණක් නොව, තවත් හදුනාගත් ආයතන කීපයක අරමුදල් මහා භාණ්ඩාගාරය වෙත ගැනීමට තීරණය කළේ  ජනධිපතිවරයා හා අගමැතිවරයා සමග සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව බව මුදල් ඇමති රවී කරුණානාය කියයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.