නවීන් ගෙන් මහින්දට අභියෝගයක් 

Naveen_dissanayake-315x200

 

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නවීන් දිසානායක එක්සත් ජාතික පක්ෂයට එක්වුණේ  ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂට  අභියෝගයක්  කරමිනි . අනෙක්  අය  පිළිබඳව  ෆයිල්  තමන් අත  ඇති  බව  ජනාධිපති  විසින්  ප්‍රකාශ කොට ඇති බව  මාධ්‍ය වේදියෙක් නවීන් දිසානායකට මතක් කළ විට මන්ත්‍රී වරයා කියා සිටියේ එහෙම තියෙනවා නම් කරුණා කර ඒවායේ ඇත්තේ මොනවාදැයි හෙළි කරන ලෙසයි.

තමන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය වෙත පැමිණියත්  තවමත් පක්ෂ  සාමාජිකත්වය  ගෙන නැතැයි    නවීන් දිසානායක කියා සිටියේය.
චීනය සමග  සිදු කළ  ගනුදෙනු වලදී සිදුවූ අක්‍රමිකතා ගැන තමන් ඉදිරි දින කීපය තුලදී කරුණු කියා සිටින බව  . නවීන් දිසානායක ප්‍රකාශ කළේය. 
 [vsw id=”/Hp78MNMEgds” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.