නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව කෙටුම්පත් කිරිමේ කටයුතු අගෝස්තුවේ

Constitution2 -1නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව කෙටුම්පත් කිරිමේ කටයුතු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ මෙහෙයුම් කමිටුවේ වාර්තාව  ඉදිරිපත් කිරිමෙන් පසු ආරම්භ කළ හැකි බවආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලය   දැනුම් දෙයි.
ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩල මෙහෙයුම් කමිටුව විසින් පත් කළ උප කමිටු හයේ වාර්තාව ලබන අගෝස්තු පළමුවෙනිදා ඉදිරිපත් කිරිටම නියමිත බව එම කමිටුවේ ලේකම් හා පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය මහලේකම් නීල් ඉද්දවෙල  පවසයි. එම වාර්තාව  පදනම් කර ගනිමින් ව්‍යවස්ථා මණ්ඩල මෙහෙයුම් කමිටුව ස්වකීය වාර්තාව ඉදිරිපත් කරනා බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කරයි.
මෙහෙයුම් කමිටුවේ රැස්විමක්  අද (27) පෙරවරුවේ පැවැත්විනි.
ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ මෙහෙයුම් කමිටුව යටතේ අධිකරණ, නීතිය හා සාමය, රජය හා මධ්‍යම ආණ්ඩුවේ බලතල, රාජ්‍ය සේවා හා රාජ්‍ය මූල්‍ය, මූලික අයිතිවාසිකම් යන ක්ෂේත්‍ර සම්බන්ධයෙන් උප කමිටු හයක් පත් කරනා ලදී.
ඔවුන් නිතිපතා රැස්වූ බවත් ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලය පත් කළ විද්වතුන් හා සම්පත්දායකයින්ට අමතරව එම කමිටු විසින්ද විද්වතුන්ගේ සහාය ලබා ගෙන එහි කාර්ය භාරය සාර්ථක කරගත් බවද නීල් ඉද්දවල ගේ නිවේදනයේ දැක්වේ.
එම උප කමිටුවල වාර්තාවන් අගෝස්තු මස 01 දා මෙහෙයුම් කමිටුවට භාර දෙන අතර මෙහෙයුම් කමිටුව පසුගිය කාලසීමාව මැතිවරණ ප්‍රතිසංස්කරණයන් පිළිබඳව හා බලය විමධ්‍යගත කිරිමේ මූලිකාංග ගැන සාකච්ඡා කරමින් සිටින බවද ඔවුන් දැනුම් දෙයි.
මෙහෙයුම් කමිටුව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන අතුරු වාර්තාව මත ඇතිවෙන එකඟතාවයන් පදනම් කර ගනිමින් අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් කෙටුම්පත් කළ හැකි බවද පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය මහ ලේකම් හා කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී නීල් ඉද්දවෙල  සඳහන් කරයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.