න්‍යෂ්ටික ප්‍රහාරයක් පිලිබඳ අනතුරු ඇඟවීමක්

barack obamaවොෂිංටන් නුවර රටවල් 50ක සහභාගිත්වයෙන් පැවති න්‍යෂ්ටික ආරක්ෂක සමුඋවට එක්වෙමින් ඇමරිකා ජනාධිපති බරක් ඔබාමා න්‍යෂ්ටික ප්‍රහාරයක් පිලිබඳ අනතුරු අඟවා තිබේ.

තව ද න්‍යෂ්ටික ප්‍රහාර වැලක්වීමට ලෝක බලවතුන් පියවර ගෙන තිබුන ද අයි.එස්. ට්‍රස්ර්හාවාදීන් ඇතුළු අන්තවාදී කොටස් වෙත එම අවි පත්වුවහොත් තත්වය අතිශය දරුණු විය හැකි බව ඇමරිකා ජනාධිපතිවරයා පවසා ඇත.

මේ පිලිබඳ සියලු රටවල් දැඩි අවධානයකින් කටයුතු කල යුතු බව ද ඇමරිකා ජනාධිපති බරක් ඔබාමා එහි දී පවසා ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.