නැවතත් විදුලිය ඇණහිටී

power cutදිවයින තුල ප්‍රදේශ කිහිපයකට විදුලිය ඇණහිට ඇත.විදුලි බල මණ්ඩලය සඳහන් කරන්නේ ජාල විදුලි බලාගාර කිහිපයක් තාවකාලිකව නතර කිරීම හේතුවෙන් මෙලෙස විදුලිය ඇණහිට ඇති බවයි.

කෙසේ වුව ද නැවත කඩිනමින් එය යථා තත්වයට පත් කරන බව විදුලි බල මණ්ඩලයේ ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කරයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.