නිට්ටඹුවේ ප්‍රචාරක පුවරු ඉවත් කළ මැතිවරණ නිලධාරින්ගේ රාජකාරියට බාධා

cutout

නිට්ටඹුව වර්ණ ආලෝක සංඥා පුවරු අසල තිබු මහින්ද රාජපක්ෂ  ජනාධිපතිවරය ගේ  ප්‍රචාරක පුවරු ඉවත් කිරීමට ගිය මැතිවරණ නිලධාරින්ගේ රාජකාරියට බාධා සිදුව ඇති බව

කැෆේ සංවිධානය ප්‍රකාශ කරයි.

නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය සරණ ගුණවර්ධන මහතා ඇතුළු පිරිසක් අංක WP PB  5548 , WP KD 5500 , WP PE 6884 දරණ වාහන වලින් පැමින මැතිවරණ නිලධාරීන්ට හා කැෆේ සංවිධානයේ නියෝජිතයින්ට නින්දිත ආකාරයට බැණ වැදී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

මෙම කටවුට් පිළිබඳව දිගින් දිගටම පැමිණිලි  කළ නමුත් පොලිසිය ඒවා ඉවත් කිරීමට කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් ‍ගෙන නැත.  පොලිස් නිලධාරීන් ද මෙම අවස්ථාවේ එම ස්ථානයට පැමිණ සිටි නමුත් මෙම ක්‍රියාව වැලැක්වීමට සහ බලපෑම් සිදුකරන පාර්ශවයට එරෙහිව නීතිය  ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඔවුන් උත්සහ  නොගත් බවටද කැෆේ සංවිධානය චෝදනා කර සිටී.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.