නීතිය වල්වැද්දූ නොසන්ඩාලයෝ කාසල්රී කෙලෙසති…

castlereaghදේශපාලන බලය හා මුදල් බලය සහිත පිරසක් රටේ නීතිය සාහසික ලෙස උල්ලංඝණය කරමින්  කාසල්රි ජලාශය අවට රක්ෂිතයේ අධිආරක්ෂිත කලාපය තුළ අනවසර සංචාරක නිකේතන ඉදිකෙරෙන තහවුරු වී ඇත.   ලද තොරතුරු අනුව සංචාරක මණ්ඩලයේ නිළධාරින් එහි නිරික්ෂණ චාරිකාවක නිරතවී තිබේ.  එහිදී     අනවසර සංචාරක නිකේතන කිහිපයක් ඉදිකොට නවාතැන් පහසුකම් සැපයීමේ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කර ඇති ආකාරයත් මේ සංචාරක නිවාසවල වැසිකිලි අපද්‍රව්‍ය හා කැලි කසල කාසල්රි ජලාශයට මුදා හරින ආකාරයත් ඔවුහු දෑසින් දැක ගත්හ.    මේ පිළිබදව වහාම ක්‍රියාත්මක වී අනවසර සංචාරක නිකේතන ඉවත් කිරීමට ත් ඉදි කරමින් තිබෙන නිකේතන වලට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමටත් කටයුතු කරන බව ඔවුන් සංචාරක මණ්ඩලය පවසයි. රටේ නීතිය ක්‍රියාත්මකවන තුරු මිනිස්සු බලාගෙන හිදිති…

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.