ප්‍රධාන අමාත්‍ය ප්‍රසන්න ඉල්ලා අස්වෙන්න්න ලැහැස්තියි

prasanna-ranatunga

එළැඹෙන ජනාධිපතිවරණයට පෙර බස්නාහිර පළාත් සභාවේ බලය වෙනස් කල හොත් තමන් අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වන බවත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා කියා සිටී ..

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මූලස්ථානයේ පැවැති එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවට එක්වෙන මහා ඇමතිවරයා විපක්ෂයට මේ අභියෝගය ඉදිරිපත් කළේය.
.

සභාවේ බලය පෙරළීම සඳහා සභාව රැස්විය යුතු නැති අත ර දිවුරුම් ප්‍රකාශයක් මගින් බලය වෙනස් කළ හැකි බවත්එසේ නොවුනහොත් විපක්ෂ නායක මංජු ශ්‍රී අරංගල සහ විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක හර්ෂණ රාජකරුණා හත්වරු මන්ත්‍රී ධුරවලින් ඉල්ලා අස්විය යුතු බවත් ඔහු අභියෝගය කළේය.

බස්නාහිර පළාත් අයවැය වැඩි ඡන්ද 25කින් පමණ සම්මත වූ බවත් පෙන්වා දුන් ප්‍රසන්න රණතුංග පළාත් සභාවේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ නියෝජනය 60ක් බවත් විපක්ෂයේ නියෝජනය 40ක් බවත් පෙන්වා දුන්නේය.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.